TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk gapylar: Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty

Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty 2021-2022-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­riň ýo­ka­ry synp okuw­çy­la­ry­ny, Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­den we beý­le­ki go­şun­la­ryn­dan har­by gul­luk­dan bo­şa­dyl­jak har­by gul­luk­çy­la­ry (es­ger­ler), eda­ra-kär­ha­na­lar­da iş­le­ýän ýaş­la­ry 2021-nji ýy­lyň 8-nji we 15-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da «AÇYK GA­PY­LAR» gü­nü­ne ça­gyr­ýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlara okuwa girmek üçin talap edilýän resminamalar, institutda taýýarlanylýan hünärler, institutyň okuw binalary, barlaghanalary, kitaphanalary we institutda alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, medeni-köpçülikleýin işler hem-de talyplaryň ýaşaýyşdurmuş şertleri barada gi­ňişleýin maglumat berler.

 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Büz­me­ýin et­ra­by­nyň Se­na­gat kö­çe­si­niň 51-nji ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 33-52-33; 39-26-20.

 

“Bundesliga” karantin edilýär

 

 

Ýene-de okaň

Tomusky dynç alyş möwsümi: 15 müň 70 çaga dynç aldy

Ata Watan Eserleri

Sanawdaky Özyegin Uniwersiteti Türkmen talyplaryna  “talyp haky” hödürleýär!

Ata Watan Eserleri

Talyp karzy: «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky

Ata Watan Eserleri