93-nji Oskar dabarasy “TRT-2”-de göni ýaýlym berler

93-nji Oskar baýragy gowşurylyş dabarasy ilkinji gezek “TRT 2”-de ýaýlyma berler. Ýaýlym 26-njy aprel gijesinde başlar. Beýanata görä, nobatdaky Oskar dabarasy “TRT 2”-de göni ýaýlymda görkeziler. “TRT 2”-de 26-njy aprelde gije sagat 01.30-da ýörite “Oskara tarap” ýaýlymy bilen başlajak gepleşik, 93-nji Oskar dabarasy bilen sagat 03.00-da dowam eder. Ýokarda görkezilen sagatlar Türkiýe wagty esasynda görkeziler. Mehmet Açaryň, Alin Taşçýanyň we Zeýnep Atakiniň teswir bermegi bilen göni ýaýlym gyzyl halydan Oskar baýragy gowşurylyş dabarasynyň ahyryna çenli dowam eder.

 

Türkmen alabaýlaryna gyzyklanma barha artýar