TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

8-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 8-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. “Türkmenistan” gazetinde çap edildi. 

Aş­ga­bat­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +29… +31° maýyl, gündizine +38… +40° yssy bolar. Howanyň basyşy 730 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ar­ça­bil­de: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +28… +30° maýyl, gündizine +37… +39° yssy bolar. Howanyň basyşy 705 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +36… +41° yssy, kenarýaka etraplarynda +29… +34° maýyl bolar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +31… +33°, basyşy 751 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Awa­za­da: howa +30… +32°, basyşy 752 mm, çyglylygy 45 — 65%. Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 755 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27… +32° maýyl, gündizine +39… +44° yssy bolar.

Änew şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 731 mm, çyglylygy 20 — 40%. Te­jen şä­he­rin­de: howa +42… +44°, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26… +31° maýyl, gündizine +41… +46° yssy bolar.

Ma­ry şä­he­rin­de: howa +43… +45°, basyşy 732 mm, çyglylygy 10 — 30%. Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +44… +46°, basyşy 731 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27… +32° maýyl, gündizine +41… +46° yssy bolar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +43… +45°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Ker­ki şä­he­rin­de: howa +44… +46°, basyşy 730 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25… +30° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 746 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 747 mm, çyglylygy 15 — 35%.

 

Ýewro-2020 finaly: Italiýa – Angliýa

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle