JEMGYÝET

7-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 7-nji sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +24° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyň basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25°, gündizine +31… +36°, kenarýaka etraplarynda +29… +34° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 752 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Awazada: howa +31… +33°, basyşy 759 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Balkanabat şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 758 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 735 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Tejen şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 743 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8-13 metre ýetýän şemal öwser. Howa, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 737 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 740 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15… +20° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 752 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Köneürgenç şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 754 mm, çyglylygy 15 — 35%.

 

7-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar