TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

7-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 2021-nji ýylyň 7-nji iýulynda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde çap edildi.

Aş­ga­bat­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +28… +30° maýyl, gündizine +41… +43° yssy bolar. Howanyň basyşy 729 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ar­ça­bil­de: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27… +29° maýyl, gündizine +40… +42° yssy bolar. Howanyň basyşy 704 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +36… +41° yssy, kenarýaka etraplarda +29… +34° maýyl bolar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +32… +34°, basyşy 746 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Awa­za­da: howa +31… +33°, basyşy 747 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 753 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26… +31° maýyl, gündizine +40… +45° yssy bolar.

Änew şä­he­rin­de: howa +42… +44°, basyşy 726 mm, çyglylygy 20 — 40%. Te­jen şä­he­rin­de: howa +43… +45°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +29° maýyl, gündizine +41… +46° yssy bolar.

Ma­ry şä­he­rin­de: howa +43… +45°, basyşy 731 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +44… +46°, basyşy 730 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +29° maýyl, gündizine +41… +46° yssy bolar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +43… +45°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Ker­ki şä­he­rin­de: howa +44… +46°, basyşy 729 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26… +31° maýyl, gündizine +40… +45° yssy bolar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +43… +45°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +42… +44°, basyşy 744 mm, çyglylygy 15 — 35%.

 

Ýewro-2020: 7-nji iýulyň duşuşygy

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti hatyra çäresine gatnaşdy

Teswirle