TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

5 sany uniwersitete ýörite dereje berildi

Gyrgyz Respublikasynyň 5 sany döwlet uniwersitetine ýörite dereje berildi. Bu barada degişli resminama Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow tarapyndan gol çekildi.

Ýokary okuw mekdepleriniň 5-sine berlen ýörite dereje uniwersitetlere okuw şertnamalaryny we işgärleriň zähmet haklaryny özleriniň düzmegine mümkinçilik berilýär. Uniwersitetleriň binasyny Döwlet emgäli gaznasynyň gatnaşmazlygy şertinde kärendesine berip bilerler. Mundan başga-da, ýokary bilim ojaklary 3 ýylyň dowamynda ähli barlaglardan we seljermelerden boşadylýar.

– Biz ýokary bilim edaralarynda geçirilýän bu özgertmeleriň uniwersitetlere ýokary hilli hünärmenleriň çekilmegine kömek etjekdigine ynanýarys. Ýörite derejeli 5 sany uniwersitet 5 ýylyň dowamynda dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleriniň ilkinji 500-liginiň hataryna goşulmalydyr. Bu özgertmeler maksatnamasy rektorlara doly erkinlik bermeýär. Howandarlar geňeşi bolup, olaryň razylygy bilen çykdajylar amala aşyrylar – diýip, Gyrgyz Respublikasynyň bilim we ylym ministri Almazbek Beýşenaliýew habar berdi.

Şeýle hem ýurduň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, 1-nji sentýabra çenli Bişkek we Oş şäherlerindäki käbir döwlet uniwersitetleri birleşdiriler. Bu ýokary okuw mekdepleriniň tehniki binýadyny güýçlendirer, çykdajylary azaldar.

 

 

Meşhur režissýor ilkinji gezek şekilli aýdym surata düşürdi

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle