JEMGYÝET

4-nji sentýabrdaky howa maglumaty: 32 dereje maýyl bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 4-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berlýär.

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre, wagtal-wagtal 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +26°, gündizine +32… +34° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 734 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Arçabilde: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre, wagtal-wagtal 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +25°, gündizine +31… +33° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 706 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, käýerlerde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23°, gündizine +30… +35°, kenarýaka etraplarynda +21… +26° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +24… +26°, basyşy 745 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Awazada: howa +23… +25°, basyşy 751 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Balkanabat şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 753 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, käýerlerde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +26°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 735 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Tejen şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 742 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre, käýerlerde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, käýerlerde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +30… +35° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 748 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Köneürgenç şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 743 mm, çyglylygy 10 — 30%.

 

Medeniýet bilen ykbaldaş ömür :Bägül Nurmyradowa

Ýene-de okaň

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar

Türkmenistan-Owganystan-Gazagystan: täze demirýol taslamasy durmuşa geçiriler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi 24-nji sentýabrda geçiriler