TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

31-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 31-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +26°, gündizine +34… +36° maýyl bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +34… +39° yssy, kenarýaka etraplarynda +29… +34° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 747 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Awazada: howa +31… +33°, basyşy 755 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Balkanabat şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 756 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +26° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 733 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Tejen şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 729 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde:howa +35… +37°, basyşy 749 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Köneürgenç şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 750 mm, çyglylygy 15 — 35%.

 

Tokio-2020: Efiopiýa Tokiodaky ilkinji altyn medalyny gazandy

Ýene-de okaň

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Türkmenistanyň Prezidenti Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi

Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistana geldi

Teswirle