TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

31-nji awgustdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 31-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +24° maýyl, gündizine +36… +38° yssy bolar. Howanyň basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +23° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyň basyşy 707 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +34… +39° yssy, kenarýaka etraplarynda +31… +36° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 749 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Awazada: howa +32… +34°, basyşy 755 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Balkanabat şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 757 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 730 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +30… +35° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 747 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Köneürgenç şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 744 mm, çyglylygy 25 — 45%.

 

 

Türkmen gawunlary Dubaýda satylar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Teswirle