TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

29-njy iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 29-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aş­ga­bat­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 12 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +26°, gündizine +32… +34° maýyl bolar. Howanyň basyşy 735 mm, çyglylygy 40 — 60 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +26°, gündizine +29… +34°, kenarýaka etraplarynda +26… +31° maýyl bolar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +29… +31°, basyşy 751 mm, çyglylygy 45 — 65 %.

Awa­za­da: howa +28… +30°, basyşy 757 mm, çyglylygy 50 — 70 %.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +32… +34°, basyşy 758 mm, çyglylygy 35 — 55 %.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +28°, gündizine +31… +36° maýyl, günorta-gündogar etraplarynda +39° çenli yssy bolar.

Änew şä­he­rin­de: howa +33… +35°, basyşy 736 mm, çyglylygy 35 — 55 %.

Te­jen şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 740 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Ma­ry şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 735 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +26° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ker­ki şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 732 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +26°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +34… +36°, basyşy 749 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +32… +34°, basyşy 751 mm, çyglylygy 30 — 50 %.

 

29-njy iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle