TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

26-njy awgustdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 26-njy awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +24° maýyl, gündizine +37… +39° yssy bolar. Howanyň basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +23° maýyl, gündizine +36… +38° yssy bolar. Howanyň basyşy 704 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +29° maýyl, gündizine +35… +40°, kenarýaka etraplarynda +32… +37° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Awazada: howa +34… +36°, basyşy 755 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Balkanabat şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 756 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Tejen şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 740 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 736 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Kerki şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 734 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 748 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 750 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

 

Ýurdumyzda köpçülikleýin çäreleri çäklendirmek babatda teklipler taýýarlanar

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle