TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

23-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 23-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aş­ga­bat­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27… +29° maýyl, gündizine +40… +42° yssy bolar. Howanyň basyşy 729 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazykgünbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26… +31° maýyl, gündizine +37… +42°, kenarýaka etraplarynda +32… +37° yssy bolar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +35… +37°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Awa­za­da: howa +34… +36°, basyşy 748 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +40… +42°, basyşy 747 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25… +30° maýyl, gündizine +37… +42° yssy bolar.

Änew şä­he­rin­de: howa +40… +42°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Te­jen şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Ma­ry şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 727 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +26° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 730 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ker­ki şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 725 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 744 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 745 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

 

“Xiaomi” “Mi Pad 5” planşetini tanyşdyrmaga taýýarlanýar

Ýene-de okaň

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Teswirle