TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

23-nji aprel Bütindünýä kitap güni

Bütindünýä kitap güni ÝUNESKO tarapyndan 1995-nji ýylda döredildi. Bu baýramçylygyň esasy maksady ýaşlaryň arasynda kitaba bolan höwesi ýokarlandyrmakdan, awtorlyk hukugyny goramakdan ybaratdyr. Bu şanly senäni döretmek ilki bilen ispan ýazyjysy Wisente Klawel Andres tarapyndan teklip edilýär. Ol Migel de Serwantesiň hormatyna 23-nji aprelde bellenilip geçilmegini teklip etdi. ÝUNESKO bu senäni 23-nji aprelde belläp geçmegiň maksadalaýykdygyny belläp, indi çärýek asyr bäri dünýäniň dürli künjeginde bellenilip geçilýär. Ýeri gelende belläp geçsek, dünýä belli ýazyjylar Migel de Serwantes we Uilýam Şekspir 23-nji aprelde aradan çykýar.

Si Szinpin: milli Liderimiz bilen telefon arkaly gepleşikler geçirmekçi

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Ýokary kazyýetiň başlygy täzelendi

Türkmenistanda täze milli howpsuzlyk ministri wezipä bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle