TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

22-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 22-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berildi.

Aş­ga­bat­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27… +29° maýyl, gündizine +39… +41° yssy bolar. Howanyň basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +28° maýyl, gündizine +36… +41° yssy, kenarýaka etraplarynda +31… +36° maýyl bolar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +34… +36°, basyşy 746 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Awa­za­da: howa +33… +35°, basyşy 754 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 732 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +29° maýyl, gündizine +37… +42° yssy bolar.

Änew şä­he­rin­de: howa +40… +42°, basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Te­jen şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 732 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +28° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Ma­ry şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Ker­ki şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 743 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 744 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

 

Türkmenistandan Täjigistana gynanç

Ýene-de okaň

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Teswirle