TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

20:0 hasaply duşuşyk

Angliýanyň zenanlar milli ýygyndysy uly hasaply ýeňiş gazandy. Angliýanyň ýygyndysy 2023-nji ýylda zenanlaryň arasynda geçiriljek Dünýä kubogynyň Ýewropa saýlama tapgyrynyň çäklerinde “D” toparçasynda Latwiýanyň ýygyndysyny 20:0 hasabynda ýeňdi.

Saýlama duşuşyklaryň 6-njy tapgyrynda oýnalan oýunda Angliýanyň zenanlary öz üstünligini görkezdi. Iňlis zenan futbolçylar duşuşygyň birinji ýarymynda garşydaşlarynyň derwezesine 8 jogapsyz pökgi girizdi. Ikinji ýarymynda hem ýene-de 12 gol geçiren Angliýanyň ýygyndysy geçiren 6 duşuşygyň ählisinde hem ýeňiş gazandy.

20:0 hasaply duşuşykda Angliýanyň zenanlar ýygyndysynyň düzüminde Betani Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo hem-de Elen Waýt 3 goldan geçirdi. Elle Tun hem-de Betani Ingland bolsa 2 gol geçirdi. Şeýle hem Jill Skot, Jessika Karter, Jordan Nobbs hem-de Jorjiaý Stanweý dagy tapawutlanmagy başardy.

Angliýanyň zenanlar ýygyndysy Ýewropa saýlama tapgyrynyň çäklerinde geçiren 6 duşuşygynda jemi 53 gol geçirdi.

 

Dünýäniň iň gadymy agajy

 

Ýene-de okaň

Katar-2022: Horwatiýa ilkinji ýarym finalçy

Ispaniýanyň ýygyndysyna täze tälimçi bellendi

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Teswirle