TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

2 ýyldan soňra uçar gatnawlaryny ýola goýdy

Saud Arabystanynyň awiakompaniýasy koronawirus ýokanjy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda çäklendiren Stambul ugry boýunça howa gatnawlaryny täzeden ýola goýýar. Iki ýyldan soňra ilkinji gatnaw 7-nji maýda Jiddeden we Er-Riýaddan Stambula amala aşyrylar.

Şeýle hem 11-nji maýda Medineden Stambula gatnawlar ýola goýlar. Jidde we Medine ugurly gatnawlaryň gündelik amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Er-Riýaddan gatnawlar hepdede 3 gezek ýerine ýetiriler. Bu gatnawlar “Airbus” kysymly giň uçarlar bilen amala aşyrylar.

Koronawirus ýokanjy sebäpli uçar gatnawlaryny çäklendiren Saud Arabystanynyň awiakompaniýasy häzirki döwürde şertleri göz öňünde tutup, halkara gatnawlaryny kem-kemden ýola goýup başlady.

 

Gazagystanda Konstitusiýa üýtgetmeler giriziler

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle