TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

2-nji awgustdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 2-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berildi.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +26° maýyl, gündizine +36… +38° yssy bolar. Howanyňbasyşy 731 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +29° maýyl, gündizine +35… +40°, kenarýaka etraplarynda +32… +37° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 748 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Awazada: howa +34… +36°, basyşy 751 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Balkanabat şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 756 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 739 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Kerki şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 730 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +39… +41°, basyşy 748 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Köneürgenç şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 750 mm, çyglylygy 15 — 35%.

 

Türkmenistandan Türkiýä gynanç

 

Ýene-de okaň

Sankt-Peterburg türkmen talyplaryna garaşýar

Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk konserti

Teswirle