TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

16-njy iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 16-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Aş­ga­bat­da: üýt­gäp dur­ýan bu­lut­ly ho­wa bo­lup, gün­do­gardan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 12 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­jesi­ne +23… +25° ma­ýyl, gün­di­zine +35… +37° ys­sy bo­lar. Ho­wanyň ba­sy­şy 732 mm, çyg­ly­ly­gy 25 — 45 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp dur­ýan bu­lut­ly ho­wa bo­lup, de­mir­ga­zyk-gün­ba­tar­dan tiz­ligi se­kunt­da 8 — 13 met­re ýetýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­sine +22… +27°, gün­di­zi­ne +31… +36°, ke­nar­ýa­ka et­rap­la­ryn­da +27… +32° ma­ýyl bo­lar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +30… +32°, ba­sy­şy 750 mm, çyg­ly­ly­gy 40 — 60 %.

 Awa­za­da: ho­wa +29… +31°, ba­sy­şy 757 mm, çyg­ly­ly­gy 45 — 65 %.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +33… +35°, ba­sy­şy 756 mm, çyg­ly­ly­gy 35 — 55 %.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: üýt­gäp dur­ýan bu­lut­ly ho­wa bo­lup, gündo­gar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 14 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +21… +26° ma­ýyl, gündi­zi­ne +32… +37° ys­sy bo­lar.

Änew şä­he­rin­de: ho­wa +35… +37°, ba­sy­şy 733 mm, çyg­ly­ly­gy 25 — 45 %.

Te­jen şä­he­rin­de: ho­wa +34… +36°, ba­sy­şy 742 mm, çyg­ly­ly­gy 30 — 50 %.

 Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: az-kem bu­lut­ly ho­wa bo­lup, de­mir­ga­zyk-gün­do­gar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 8 — 13 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +20… +25° ma­ýyl, gün­di­zi­ne +33… +38° ys­sy bo­lar.

Ma­ry şä­he­rin­de: ho­wa +34… +36°, ba­sy­şy 738 mm, çyg­ly­ly­gy 10 — 30 %.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +35… +37°, ba­sy­şy 737 mm, çyg­ly­ly­gy 15 — 35 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: azkem bu­lut­ly ho­wa bo­lup, demir­ga­zyk-gün­do­gar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 14 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +19… +24° ma­ýyl, gün­di­zi­ne +33… +38° ys­sy bo­lar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +34… +36°, ba­sy­şy 741 mm, çyg­ly­ly­gy 10 — 30 %.

Ker­ki şä­he­rin­de: ho­wa +35… +37°, ba­sy­şy 736 mm, çyg­ly­ly­gy 15 — 35 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp dur­ýan bu­lut­ly ho­wa bo­lup, gü­nor­ta-gün­ba­tar­dan tiz­li­gi sekunt­da 7 — 12 met­re ýet­ýän şemal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +20… +25° ma­ýyl, gün­di­zi­ne +33… +38° ys­sy bo­lar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: ho­wa +35… +37°, ba­sy­şy 751 mm, çyg­ly­ly­gy 20 — 40 %.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +34… +36°, ba­sy­şy 752 mm, çyg­ly­ly­gy 25 — 45 %.

 

16-njy iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle