TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

13-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 13-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazeti habar berýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +20°, gündizine +32… +34° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +19°, gündizine +31… +33° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 703 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23°, gündizine +30… +35°, kenarýaka etraplarynda +25… +30° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +28… +30°, basyşy 748 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Awazada: howa +27… +29°, basyşy 755 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Balkanabat şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 755 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +29… +34° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 743 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +29… +34° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Baýramaly şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +30… +35° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +28… +33° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +29… +31°, basyşy 753 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Köneürgenç şäherinde: howa +28… +30°, basyşy 754 mm, çyglylygy 10 — 30%.

 

«ПЕТРОНАС Чаригали»: приглашает на следующую вакансию

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle