Zeýtunlar barada maglumat

Zeýtun agaçlary uzynlygy 5-15 metr bolup, müňýyllyk uzak wagt ýaşaýan agaçdyr. Zeýtun E witamine, demre, kalsiý ýaly birnäçe elementlere baýdyr. Zeýtunyň adam saglygyna peýdalary köp bolup, olardan käbirini belläp geçeliň. Zeýtunlaryň adam beýnisine edýän täsiri uludyr.Ol adamda döreýän stres ýagdaýlaryň öňüni almaga ýardam eder. Rak keseline garşy göreşijidir.  Onuň düzümindäki … Continue reading Zeýtunlar barada maglumat