SPORT

Zenanlaryň futbol çempionaty yza süýşürildi

Zenanlaryň arasynda geciriljek futbol boýunça Ýewropa çempionaty koronawirus sebäpli 2022-nji ýylyň tomsuna geçirildi. Bu barada Ýewropa Futbol Assosiasiýalary Bileleşigi (UEFA) habar berdi.

Aslynda bu ýaryş 2021-nji ýylyň tomsunda Angliýada geçirilmelidi. Emma erkekleriň arasyndaky 2020-nji ýylyň tomsunda geçirilmegi meýilleşdirilen futbol boýunça  Ýewropa çempionatynyň 2021-nji ýyla geçirilendigi üçin zenanlaryň arasyndaky çempionatynyň senesi hem üýtgedildi.

UEFA-nyň beren beýanatyna laýyklykda, zenanlaryň arasyndaky çempionatyň 2022-nji ýylyň tomsunda geçirilmegi meýilleşdirilen ýeke-täk esasy futbol ýaryşy boljakdygy we munuň hem çempionata bolan ünsüň haç köp boljakdygy mälim edilýär.

Sene eýýäm yglan edildi: çempionat 2022-nji ýylyň 6-njy iýulyndan 31-nji iýuly aralygynda geçiriler. Final Uembli stadionynda geçiriler.

UEFA ýakyn wagtda ýaşlaryň arasyndaky futbol boýunça Ýewropa çempionatyny hem yza süýşürip biler.

Ýene-de okaň

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi