TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Zenanlaryň arasynda futbol ligasy

Saud Arabystanyň Patyşalygynda zenanlaryň arasynda futbol çempionaty dörediler. Çempionatyň duşuşyklaryny ýurduň paýtagty Er-Riýad hem-de ýene-de 2 şäherde geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada “BBC News” teleýaýlymy habar berýär.

Zenanlaryň arasynda futbol ligasynyň döredilmegi ýurduň mirasdüşer şazadasy Muhammed ben Salmanyň täze reformalarynyň çäklerinde amala aşyrylýar. Çempionatyň oýunlary  Er-riýad, Jidda we Dammam şäherlerinde oýnalar. Oňa 17 ýaşdan uly bolan gyzlar gatnaşar.

Mälim bolşy ýaly, bu täzeçil reformalarynyň çäklerinde 2018-nji ýylda ýurtda zenanlara futbol duşuşyklaryny stadionda tomaşa etmäge, şeýle hem özbaşdak ulag sürmäge mümkinçilik döredildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle