TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga wagtda amala aşyrylandygyny görkezýär.

Täze rekord Ket Dikson bilen Raz Marsdene degişli. Olaryň ikisiniň ýaşy hem 50-den aňry. Syýahat 2019-njy ýylyň 29-njy iýunynda Oksfordda başlap, şu ýylyň 18-nji martynda Londonda tamamlandy. Olar her gün 50-60 kilometr ýol geçdiler.

Zenanlar syýahatyň dowamynda Fransiýa, Monako, Italiýa, Sloweniýa. Horwatiýa, Çernogoriýa, Albaniýa, Gresiýa, Türkiýe, Gruziýa, Hindistan, Tailand, Malaýziýa, Singapur, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, ABŞ, Meksika, Marokka, Ispaniýa we Gibraltar döwletlerine bardylar. Olar syýahatdan 50 müň dollar töwereginde serişde toplap, haýyr-sahawat gaznasyna bagyşladylar.

Şeýlelikde, bu syýahaty 263 günde amala aşyran zenanlar ozalky 281 günlük rekordy täzelediler.

Ýene-de okaň

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Teswirle