Zähmet gatnaşyklarynda ýüze çykyp biljek soraglara kanuny jogaplar

Raýatlar iş bilen üpjünçilik meselesi boýunça haýsy edara ýüz tutmaly? Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň resmi saýtynda bu soraga şeýle jogap berilýär.Iş bilen üpjünçilik meselesi boýunça raýatlar Zähmet we ilaty iş bilen üpjünçiligi ministrliginiň ýerlerdäki bölümlerine ýa-da degişli häkimlige ýüz tutmaly. Zähmet şertnamasy haýsy ýaşdan baglaşmaga ýol berilýär? Zähmet şertnamasy on sekiz … Continue reading Zähmet gatnaşyklarynda ýüze çykyp biljek soraglara kanuny jogaplar