TEHNOLOGIÝA

«Ýylyň önümi» bolmagy başaran telefon

“Energizer Mobile” telefony ýakynda geçirilen «Gulf 2020» baýragyna mynasyp bolmagy başaryp «ýylyň önümi» adyna eýe boldy. Bu baýrak dünýäde iň köp satylan telefonlar mynasyp bolýarlar. “Energizer Mobile” telefony hem 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda özi bilen deň telefonlaryň arasynda iň köp satylanlaryň ilkinjileriň hatarynda tanalýar. Telefona 4G ulgamy birikdirilen. Şeýle hem onuň batareýasy 1900 mAh mukdarda zarýad almaga ukyply. Onsoňam bu telefony satyn alan her müşderä 3 ýyllyk kepillik möhleti hem berilýär. Bu telefonyň kabeli hem ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar. Bulardan başga-da telefonda ulanyjy üçin birnäçe amatly ulgamlar bar.

Ýene-de okaň

Şäherara ilkinji uçýan taksi synag edildi

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar