TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» yglan edildi

Şu gün harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumynyň açylyş dabarasynda «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginde Goşsakar diýen at 2023-nji ýylyň iň owadan ahalteke bedewi hökmünde ykrar edildi. 
Bu at Garaşsyz we Sülgün diýen atlaryň neslinden bolup, onuň seýsi Atçapar Bajamow. Ussat seýse hormatly Prezidentimiziň adyndan ýeňil awtoulag sowgat berildi.


Toý gününde ahalteke atlarynyň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça halyçylaryň, zergärleriň, suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň arasynda yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri hem yglan edildi. Olar nepis haly üçin, naýbaşy şaý-sepleri, bezeg lybaslary üçin, türkmen bedewiniň iň gowy surat eseri üçin, iň gowy neşir ön

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle