Ýylyň iň gymmat sosial media kompaniýasy saýlandy

Jemgyýetçilik ulgamlar barada iň köp eşdilýän esasan “Facebook”, “Snapchat” ýa-da “Twitter” bolsa-da, “Pinterest” öndürijiligi taýdan beýlekilerden öňe saýlanmagy başardy. “Pinterest”, 2020-nji ýylyň ilkinji 9 aýynda iň ýokary paý bahasy bilen iň ýokary sosial media kompaniýasyna öwrüldi.

Hasabata görä, bu döwürde kompaniýanyň paýnamalary 125%, “Facebook” paýnamalary 25%, “Twitter” 40% we “Snapchat” paýlary 60% ýokarlandy.

“Pinterest” -iň häzirki wagtda ABŞ-da 96 million we ABŞ-dan başga dünýäde 320 million işjeň ulanyjysy bar.

“Pinterest”, Amerikanyň suratlaryny paýlaşmak we maglumatlary tygşytlamaga we tapmaga mümkinçilik berýän sosial media hyzmatydyr. Ulgam 2010-njy ýylyň ýanwar aýynda işe girizildi.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

Okap bilersiňiz  Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!