TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Ýyldyz söweşleri» filminiň aktýory Endrýu Jek aradan çykdy

«Ýyldyz söweşleri» (Star Wars) filmiň belli aktýory Endrýu Jek 76 ýaşynda aradan çykdy. Aktýoryň aradan çykmagy bu filmiň ähli işgärlerini örän gynandyrdy. Endrýu Jek ölüminiň iň soňky pursadynda hem öz aýaly we çagalaryny görüp bilmedi. Endrýu Jek aradan çykmadyk bolsady biz onuň bilen birnäçe filmi döretmek meýilleşdiripdik — diýip käbir režissýorlar žurnalistlere gürrüň berdiler.

«Ýyldyz söweşleri» filmiň aktýorlarynyň biri Grug Grýunberg: Ol gaty sypaýy adamdy. Onuň bilen işleşmek örän aňsatdy — diýip, belläp geçdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň internet saýty dörediler

Ata Watan Eserleri

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Teswirle