TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Ýyldyz söweşleri» filminiň aktýory Endrýu Jek aradan çykdy

«Ýyldyz söweşleri» (Star Wars) filmiň belli aktýory Endrýu Jek 76 ýaşynda aradan çykdy. Aktýoryň aradan çykmagy bu filmiň ähli işgärlerini örän gynandyrdy. Endrýu Jek ölüminiň iň soňky pursadynda hem öz aýaly we çagalaryny görüp bilmedi. Endrýu Jek aradan çykmadyk bolsady biz onuň bilen birnäçe filmi döretmek meýilleşdiripdik — diýip käbir režissýorlar žurnalistlere gürrüň berdiler.

«Ýyldyz söweşleri» filmiň aktýorlarynyň biri Grug Grýunberg: Ol gaty sypaýy adamdy. Onuň bilen işleşmek örän aňsatdy — diýip, belläp geçdi.

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle