Ýüz ýogasy näme we nädip ýerine ýetirilýär?

Ýaşyňyz ulaldykça genetiki we daşky gurşaw faktorlaryna baglylykda deriniň aşaky gatlagyndaky ýag dokumalary we kollagen peselip başlaýar we ýüz myşsalary gowşaýar. Ýüz ýoga, myşsalaryň dartylmagyny ýokarlandyrýar we has ýaş we deriniň has berk bolmagyna mümkinçilik berýär. Deriniň we gözelligiň hünärmenleri ýüzüň ýoga bilen birnäçe aýyň içinde ýeňil ýüzüň ýyrtyklarynyň açyljakdygyny … Continue reading Ýüz ýogasy näme we nädip ýerine ýetirilýär?