SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýurduň ilatynyň ýarysy maýmyn mamasyna garşy immunitete eýedir

Özbegistanyň ilatynyň ýarysy adaty mama keseline garşy hökmany sanjymy alandygy üçin maýmyn mamasyna garşy immunitete eýedir. Bu kesel Özbegistanda pandemiýa derejesine eýe bolmajakdygy bellenildi.

Bu barada Özbegistanyň Sanitar-epidemiologik abadançylygy we jemgyýetçilik saglygy gullugynyň başlygynyň orunbasary Nurmat Otabekow belledi.

– 1980-nji ýyla çenli doglan Özbegistanyň ähli raýatlary mama keseline garşy sanjym aldy. Sanjym sebäpli ilatyň 50 göterimi immunitete eýedir. Şonuň üçin bu kesel epidemiýa ýagdaýyny döretmeýär – diýip, Otabekow onlaýn brifingde belläp geçdi.

Häzirki wagtda Özbegistanda 35 milliondan gowrak ilatyň arasynda maýmyn mamasy keseline duçar bolan ýagdaýa duş gelinmedi.

 

 

BRIKS-iň çägi giňeldiler

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi