TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýurduň ilatynyň ýarysy maýmyn mamasyna garşy immunitete eýedir

Özbegistanyň ilatynyň ýarysy adaty mama keseline garşy hökmany sanjymy alandygy üçin maýmyn mamasyna garşy immunitete eýedir. Bu kesel Özbegistanda pandemiýa derejesine eýe bolmajakdygy bellenildi.

Bu barada Özbegistanyň Sanitar-epidemiologik abadançylygy we jemgyýetçilik saglygy gullugynyň başlygynyň orunbasary Nurmat Otabekow belledi.

– 1980-nji ýyla çenli doglan Özbegistanyň ähli raýatlary mama keseline garşy sanjym aldy. Sanjym sebäpli ilatyň 50 göterimi immunitete eýedir. Şonuň üçin bu kesel epidemiýa ýagdaýyny döretmeýär – diýip, Otabekow onlaýn brifingde belläp geçdi.

Häzirki wagtda Özbegistanda 35 milliondan gowrak ilatyň arasynda maýmyn mamasy keseline duçar bolan ýagdaýa duş gelinmedi.

 

 

BRIKS-iň çägi giňeldiler

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle