TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynyň repertuarlary: 25-nji maý

Paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň güni hem-de  umumybilim berýän orta mekdepleriniň uçurymlary üçin geçiriljek “Soňky jaň” dabaralary mynasybetli teatrlarda görkeziljek sahna oýunlary.

 TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY

25-nji maý. 19:00.“Gülki agşamy”

TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI SAZLY DRAMA TEATRY

25-nji maý. 17:00. “Aýdymsazly gülki agşamy”

25-nji maý. 19:00. “Aýdymsazly gülki agşamy”

TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRY

25-nji maý. 19:00. “Gülki agşamy”

TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRY

25-nji maý. 17:00. “Gülki sowgady”

25-nji maý. 19:00. “Gülki sowgady”

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRY

25-nji maý. 19:00. “Şadyýan şow”

 

Ýene-de okaň

Awazada halkara tans we folklor festiwaly geçiriler

Iýun aýynyň baýramçylyklary: Gurban baýramy giňden belleniler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary ÝUNESKO-nyň sanawyna girizildi

Teswirle