TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary:27-28-nji maý aralygy

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY

27-nji maý. 19:00. “Gülki agşamy”

28-nji maý. 19:00 “Gülki agşamy”

***

TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI SAZLY DRAMA TEATRY

27-nji maý. 19:00. “Bir Selbiniň yşgynda”

28-nji maý. 19:00.   “Talyp söýgüsi”

***

TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRY

27-nji maý. 19:00. “Dawa nämeden başlandy?”

28-nji maý. 19:00. “Arşyn malalan”

***

TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRY

27-nji maý. 19:00. “Mähriban dideler”

28-nji maý. 19:00. “Oýun bir maza iki”

***

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRY

26-nji maý. 17:00. “Balykçy we balyjak”

19:00. “Ýartygulak”

27-nji maý.  17:00. “Bir towşanjyk bar eken”

19:00. “jutenin toy”

28-nji maý. 11:00 “Maşa we aýy”

 17:00. “Maşa we aýy”

19:00. “Çagaly öý bazar”

 

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle