TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 22-23-nji aprel aralygy

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY

22-nji aprel. 19:00. “Syrly sandyk”

23-njy aprel. 19:00 “Gelinler”

***

TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI

                       SAZLY DRAMA TEATRY

22-nji aprel. 19:00. “Super gaýyn ene”

23-njy aprel. 19:00.   “Gülki agşamy”

***

TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRY

21-nji aprel. 19:00. “Gülki agşamy”

22-nji aprel. 19:00. “Söýgi bar ýerinde”

23-njy aprel. 19:00. “Arşyn mal alan”

***

TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRY

22-nji aprel. 19:00. “Mähriban dideler”

23-njy aprel. 19:00. “Amanat giýew”

***

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRY

21-nji aprel. 17:00. “Bagjykly we Bagjyksyz

19:00. “Şadyýan şow”

22-nji aprel. 17:00. “Çagalyk älemgoşary”

19:00. “Jüteniň toýy”

23-njy aprel. 17:00. “Janly gurjaklar”

19:00. “Japbaklar”

 

Ýene-de okaň

Awazada halkara tans we folklor festiwaly geçiriler

Iýun aýynyň baýramçylyklary: Gurban baýramy giňden belleniler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary ÝUNESKO-nyň sanawyna girizildi

Teswirle