TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 15-16-nji aprel aralygy

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY

15-nji aprel. 19:00. “Gülki agşamy”

16-njy aprel. 19:00 “Gülki agşamy”

***

TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI

                       SAZLY DRAMA TEATRY

15-nji aprel. 19:00. Aýdym – sazly gülki agşamy

16-njy aprel. 19:00.   “Super gaýyn ene”

***

TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRY

15-nji aprel. 19:00. “Dawa nämeden başlandy? ”

16-njy aprel. 19:00. “Gülki agşamy”

***

TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRY

15-nji aprel. 19:00. “Söýgi duralgasy”

16-njy aprel. 19:00. “Seň yşgyňda perwana”

***

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRY

15-nji aprel. 17:00. “Maşa we aýy”

19:00. “Çagaly öý bazar”

16-njy aprel. 17:00. “Janly gurjaklar”

19:00. “Arşyn malalan”

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ajaýyp eserleriniň Italiýada sergisini guramak meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Teswirle