TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 13-14-nji maý aralygy

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY

13-nji maý. 19:00. “Söýgüde serhet bolmaz”

14-nji maý. 19:00 “Gülki agşamy”

***

TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI SAZLY DRAMA TEATRY

13-nji maý. 19:00. “Toýumyza gel, toýumyza!”

14-nji maý. 19:00.   “Bir ojakda iki dünýä”

***

TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRY

13-nji maý. 19:00. “Söýgi bar ýerinde”

14-nji maý. 19:00. “Gülki agşamy”

***

TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRY

13-nji maý. 19:00. “Seniň yşgyňda perwana”

14-nji maý. 19:00. “Mähriban dideler”

***

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRY

12-nji maý. 17:00. “Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?”

19:00. “Ýartygulak”

13-nji maý. 17:00. “Balyjak we balykçy”

19:00. “Jüteniň toýy”

14-nji maý. 12:00 “Böwenjik”

 17:00. “Böwenjik”

19:00. “Çagaly öý bazar”

 

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle