TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 10-12-nji mart aralygy

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY

10-njy mart. 19:00. “Sen söýseň meni”

11-nji mart. 19:00 “Seniň wepaň üçin”

12-nji mart. 19:00. ““Gülki agşamy”

***

TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRY

11-nji mart. 19:00. “Dawa nämeden başlandy?”

12-nji mart. 19:00. “Çynymy aýtsam…”

***

TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRY

11-nji mart. 19:00. “Müneçjim”

12-nji mart. 19:00. “Yşk mekany Hindistan”

***

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRY

10-njy mart. 17:00. “Böwenjik”

19:00. “Ýartygulak”

11-nji mart. 17:00. “Alýaňak”

19:00. “Arşyn mal alan”

12-nji mart. 12:00. 17:00. “Janly gurjaklar”

19:00. “Çagaly öý bazar”

***

BALKAN WELAÝATYNYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY DÖWLET DRAMA TEATRY

11-12-nji mart. 19:00. ““Gülki sowgady”

***

DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ NURMUHAMMET ANDALYP ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

11-nji mart. 18:00. “Ene”

12-nji mart. 18:00. “Gülki agşamy”

***

LEBAP WELAÝATYNYŇ SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY DÖWLET SAZLY DRAMA TEATRY

11-12-nji mart. 19:00. “Gülki sowgady”

***

MARY WELAÝATYNYŇ KEMINE ADYNDAKY DÖWLET DRAMA TEATRY

11-nji mart. 19:00. “Hazyna”

12-nji mart. 16:00. “Batyr towşanjyk”

19:00. “Ýegşerme goja goja”

 

Ýene-de okaň

Döwlet taryhy-medeni goraghanalaryň işi sanlylaşdyrylar

Stambulda bütindünýä hor aýdym-saz sungatynyñ simpoziumy geçiriler

Ata Watan Eserleri

ABŞ-da Magtymguly Pyragynyň edebiýat agşamy

Teswirle