TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 1-2-nji aprel aralygy

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY

1-nji aprel. 19:00. “Wah  siz aýallar”

2-njy aprel. 19:00 “Gülki agşamy”

***

TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI

*SAZLY DRAMA TEATRY

1-nji aprel. 19:00. “Aýdym – sazly gülki agşamy”

2-njy aprel. 19:0.    “Super gaýyn ene ”

***

TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRY

1-nji aprel. 19:00. “Ýaşlyk joşgyny ” komediýa

2-njy aprel. 19:00. “Gülki agşamy”

***

TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRY

1-nji aprel. 19:00. “Münetjim”

2-njy aprel. 19:00. “Mähriban dideler” ilkinji gezek sahnada.

***

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRY

31-nji mart. 17:00. “Ak yanak”

19:00. “Ýartygulak”

1-nji aprel. 17:00. “Basgançagyň aşagynda kim ýaşaýar?”

19:00. “Arşyn malalan”

2-njy aprel. 17:00. “Maşa we aýy”

19:00. “Şadyýan şow”

 

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle