TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek teatr oýunlary

Şu hepdäniň dynç günleri Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry şu oýunlara tomaşa etmäge çagyrýar:

27.08.2022. «Gülki agşamy» – 19:00;

28.08.2022. «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» – 19:00.

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda şu oýunlar görkeziler:

28.08.2022. «Ýürek telwasy» – 19:00;

29.08.2022. «Demir aýal» – 19:00.

A.S. Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň sahnasynda şu oýunlar görkeziler:

28.08.2022. «Aladdin we jadyly çyra» – 11:00; 13:00.

28.08.2022. «Ajaýyp kişi» – 19:00.

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Aşgabadyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi

Teswirle