Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary geçirildi

Şu gün ýurdumyzyň ähli künjeklerindäki umumybilim berýän orta mekdeplerde 2021-2022-nji okuw ýylynyň «Soňky jaň» dabaralary geçirildi. Şanly wakalara beslenýän üstümizdäki ýylyň şygaryna laýyklykda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ösüşiniň täze tapgyrynyň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ruhunda geçen dabaralar «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy. Olarda mekdep durmuşyndan durmuş mekdebine … Continue reading Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary geçirildi