TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ÝUNISEF konsultant gözleýär

ÝUNISEF-iň 75 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda ÝUNISEF-iň alyp barýan işiniň taryhyny belläp geçmek üçin neşir we degişli metbugat önümlerini döretmek üçin konsultant işe almak göz öňünde tutulýar.

Bu barada ÝUNISEF-iň jemgyýetçili torunda mälim edilýär.

Bu iş orny üçin şu ýylyň 19-njy iýulyna çenli ýüz tutmak bolar.

Has giňişleýin maglumat üçin: www.jobs.unicef.org

«Oskarly» rus aktýory aradan çykdy

 

 

 

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle