TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ÝUNISEF: işe çagyrýar

BMG-niň ÝUNISEF guramasynyň Türkmenistandaky edarasy täze iş orny üçin bildiriş çap etdi. Bu barada guramanyň jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilýär.

Guramanyň Türkmenistandaky edarasy çagany goramak boýunça hünärmen wezipesi üçin iş ornuny yglan etdi.

Bu iş orny üçin şu ýylyň 21-nji ýanwaryna çenli ýüz tutmak bolar.

Täze iş orny üçin has giňişleýin maglumat almak üçin: www.jobs.unicef.org

 

Altyn balyklar awtoulag dolandyrmagy öwrendi

Ýene-de okaň

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Bäsleşik:gazdan benzin öndürýän zawodda ammar gurmak

Ata Watan Eserleri

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasyndan iş orunlary