TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ysraýylda bilim mümkinçiligi

Ysraýylyň Ýokary bilim geňeşi bilen Ylym we ynsanperwer ylymlary akademiýasy doktorlyk derejesi boýunça öňdebayrjy halkara ylmy barlagçylaryny 6-njy talyp hakly bilim maksatnamasyna çagyrýar.

Talyp hakly maksatnama Türkmenistan bilen Ysraýylyň arasyndaky halkara ylmy hyzmatdaşlygy ösdürmekden ybaratdyr.

Bu maksatnama Ysraýylyň halkara ylmy hyzmatdaşlygy ösdürmäge we dünýä derejesinde ylmy barlaglary iletletmäge ygrarly bolup durýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr.

Bu başlangyç bilen ähli akademik ugurlar boýunça doktorantura uçurumlaryna öz ugry boýunça Ysraýylyň öňdebaryjy alymlary bilen täzeçil barlaglary geçirmäge mümkinçilik döredilýär.

Bu makstanama baradaky maglumatlary üçin: https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1251&utm_source=facebook,+twitter,+linkedin

 

Bakalawr we magistr maksatnamalary barada umumy düşünje

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellendi

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Teswirle