TEHNOLOGIÝA

«YouTube» sanjyma garşy wideogörnüşleri düzüminden aýrar

«YouTube» wideoplatformasy BSGG-den degişli rugsatnamany alan waksinalaryň garşysyna paýlaşylýan wideogörnüşleri aýyrjakdygyny mälim etdi.

Aýryljak wideogörnüşleriň arasynda waksinalaryň dürli keselllere sebäp bolup biljekdigini delillendirmäge çalyşýan görnüşler bar. «YouTube» bu delilleri esassyz hasaplaýar.

Ýeri gelende aýtsak, «Google» kompaniýasynyň garamagyndaky bu platforma geçen ýyldan bäri 130 müň wideogörnüşi öz düzüminden aýyrdy. Täze ädimde bolsa, diňe bir waksina garşy çykýan wideogörnüşleri aýyrman, eýsem, olary ýerleşdirýän ulanyjylaryň hasaby hem ýapylar.

Şeýle ädimleri mundan ozal «Feýsbuk» we «Twitter» jemgyýetçilik torlarynyň hem ädendigini ýatladýarys.

AÅŸgabady wasp etmek bäsleÅŸiginiň ýeňijisi – Atageldi Garýagdyýew

 

Ýene-de okaň

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

“Sanly çözgüt — 2024”: emeli aň ugry hem girizildi

“Meta” bilen “Apple” emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder