Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine okuwa kabul etmek: 2022

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2022 — 2023-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň tertibi neşir edildi. “Adalat” gazetiniň 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwaryndaky sanynda neşir edilen tertibi www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň okyjylaryna ýetirýäris. 1.Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine okuwa kabul etmek synagy Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerinde okamaga isleg bildiren, 2022-nji ýylda Türkmenistanyň … Continue reading Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine okuwa kabul etmek: 2022