TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“ Ýöreýän öli” kinosy yza süýşürildi

Bu film 5-nji aprelde tamamlanar, final bölümi bolsa, käbir sebäplere görä wagtynyň yza süýşürilmegine garaşylýar. Bu filmiň 10-njy möwsümi dünýädäki çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli 15-nji seriýasy bilen 5-nji aprelde tamamlanar. Meýilnamalaşdyrylan ahyrky bölümi öňümizdäki ýyllarda tamamlanmagyna garaşylýar.  Bu hakynda jemgyýetçilik tory arkaly tomaşaçylaryna mälim edildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Türkmenistanyň içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy

Teswirle