Ýod, brom we bromly önümleri öndürýän desgalary gurlar

“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Bereket we Balkanabat ýod zawodlarynda ýodly we bromly suwlary gaýtadan işlemek arkaly ýokary hilli tehniki ýoduň 500 tonnadan gowragynyň öndürilýändigi, onuň aglaba böleginiň daşary ýurt bazaryna iberilýändigi bellenildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Balkan welaýatynyň Balkanabat ýod zawodynyň düzüminde … Continue reading Ýod, brom we bromly önümleri öndürýän desgalary gurlar