TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Ynan

Ynan meniň barlygyma,

Ýekeligiň ezýet berse,

Meň dünýäme dolan käte

Şowsuz günler gujak gerse.

 

Hasyl bolmaz käte  hyýal,

Ahmyr bolar arzuwlaram.

Ýöne bilgin gökde uçan,

Gaýdyp geler ak guwlaram

 

Şoň üçinem  mensiz geçen,

Aýry günden kine etme.

Öýke  bolsa bolsun ýöne,

Ykbalymdan asla ýitme.

 

Hyýallaryň elden gidip,

Ýada düşse köne düwün.

Ynan meniň barlygyma,

Gussa batsa käte göwün.

 

Gunça Orazowa

Ýene-de okaň

Oba hojalygy ösüşli menzillerde

Garaşsyzlyk we halkara hukugyň dabaralanmasy

Himiýa pudagy oba hojalygy üçin ähmiýetlidir

Teswirle