8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:39
Home IŇ TÄZE HABAR TNGIZT edarasyna baş direktor bellendi

TNGIZT edarasyna baş direktor bellendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwran Gurbangeldiýewiç Çişiýew Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine bellenildi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti şu ýylyň 3-nji iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Batyr Amanowy başga işe belläpdi. Batyr Amanow döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy wezipesine bellendi.

Şondan bäri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktorynyň wezipesi wagtlaýynça bu toplumyň baş inženeriniň üstüne ýüklenipdi.

Häzir bolsa, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna täze ýolbaşçy bellendi.

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iri nebitgaz desgasydyr. Bu ýerde nebitiň we tebigy gazyň gaýtadan işlenilmegi netijesinde, köp sanly daşary ýurt bazarlarynda uly islegden peýdalanylýan önümler öndürilýär.

Häzirki wagtda bu toplumda benzin, awiasiýa we tehniki kerosin, reaktiw we dizel ýangyjy, ýangyç ýagy, çalgy ýaglary, polipropilen, ýyladyş ýagy, ýeňil gaz ýagy, nebit elektrod koksy, suwuklandyrylan gaz, gurluşyk we ýol bitumy we beýleki nebithimiýa önümleri öndürýär, bu ýurduň eksport mümkinçilikleriniň esasyny düzýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hem kubogy gazandyrdy hem-de kubogy döwdi

Angliýanyň kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy gyzykly wakalara baý boldy. bu duşuşykda “Arsenal” bilen “Çelsi” toparlary duşuşdy. Beýik Britaniýanyň meşhur “Uembli” stadionynda geçirilen duşuşykda...

Hasaply dost uzaga gider

Arada şäherli bir tanşym öýümize myhman bolanda, çaý başynda şeýleräk gürrüň bolupdy. -Obaňyzda tamdyr kän-le, agzyňyz o diýen bir däl bolarly. Ellinji ýyllarda, biziň obada...

Sürüjiler jerimäni “Türkmenpoçtada” onlaýn töläň!

Türkmenistanyň Içeri  Ministrliginiň Polisiýanyň Ýol Gözegçilik Gullugy tarapyndan Foto we wideo ýazgy edýän serişdeleriň üsti bilen ýol hereketiň kadalarynyň bozulanlygy üçin Adminstratiw hukuk bozulma...

Türkmen Lideri’nden Erdoğan’a Tıbbı malzeme teşekkürü

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a  mektup gönderdi. Bu mektup Türkmenistan  Watan Haberler Programında okundu. Türkmen Lideri mektupta Türkiye...