TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ýewropanyň energiýa howpsuzlygy we ÝB-ABŞ hyzmatdaşlygy

Ýewropa Bileleşigi üçin hemişe energiýa howpsuzlygy esasy meseleleriň biri bolmagynda galýar. Häzirki wagtda energiýa serişdeleriniň bahalarynyň ýokarlanýan döwründe hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda degişli işler alnyp barylýar.

Daşky gurşawy goramak meselesini hemişe üns merkezinde saklaýan Ýewropa Bileleşigi energetika babatda ÝB-ABŞ energetika geňeşi babatda hyzmatdaşlygyny ösdürýär.

Ýewropa Bileleşiginiň wekilçilikli topary ABŞ-da ýurduň daşary işler ministri Entoni Blinken bilen gepleşikler geçirýär.

Taraplar ählumumy energiýa serişdelerine bolan islegiň ýokarlanmagy mynasybetli bahalaryň artmagy bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

 

Türkmenistan tebigy gazyny Orta we Ýakyn Gündogar ýurtlaryna üstaşyr ibermekçi

 

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle