TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ýewropada iň köp satylan ulag

2020-nji ýylda Ýewropa sebiti boýunça iň köp satylan ulaglaryň sanawy taýýarlandy. Şol sanawda birinji orny Germaniýanyň “Volkswagen” kompaniýasy eýeledi. Kompaniýanyň “Golf” kysymly ulagynyň geçen ýylky söwdasy 312 müňe deň boldy. Şeýle hem bu sanawda ikinji we üçünji orunlary ýene-de “Volkswagen” kompaniýasynyň ulaglary eýeledi.

Ýewropanyň Awtomobil öndürijiler bileleşiginiň (ACEA) resmi maglumatlaryna görä, birinji orny eýelän “Golf” kysymly ulagyň 312 müňünden 134 müňüsi Germaniýada satylypdyr. Kompaniýanyň ýolbaşçysy Raplh Brandstatter “Golf 8” ulagy bilen täze üstünlikleri gazanmagy dowam etdirýändiklerini belledi. Ol koronawirus ýokanjy sebäpli söwdanyň pese gaçandygyna garamazdan, söwda işleriniň ilerledilmegi üçin çemeleşilýändigini belledi.

Ýewropanyň iň köp satylan ulaglarynyň sanawynda ikinji we üçünji orunlary degişlilikde “Volkswagen” kompaniýasynyň “Tiguan” hem-de “Passat” ulaglary eýeledi.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

 

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle